top of page

תצורות למרכזיית 3CX

מערכת המותקנת על גבי מכשיר mini-PC אצל הלקוח

מארז קטן, לא תופס הרבה מקום בבית הלקוח ולכן זו התצורה הנוחה והמתאימה
ביותר ללקוחות קטנים ללא צרכים מיוחדים ממערכת המרכזייה המשרדית שלהם. (מרכזייה תומכת SIP בלבד)

 

מערכת מותקנת על גבי שרת בעל יכולת קיבולת עומס גבוהה

מתאים ללקוחות בעלי צרכים כגון: מערכות הקלטה,CC,כמות גדולה של משתמשים וכו'.
מצריך מקום פיזי בבית הלקוח. (מרכזייה תומכת SIP בלבד)

 

מערכת המותקנת על גבי שרתים ווירטואליים בחוות שרתים

מעניק ללקוח שקט, אינו מצריך מקום פיזי מלבד SW לשלוחות IP, אחזקת מערכת. (מרכזייה תומכת SIP בלבד)
 

bottom of page