top of page

מודול הקלטות

עניין ההקלטות במערכת 3CX הינו פשוט ביותר - כאשר קיים מודול הקלטות (רישוי PRO), נוכל לבחור להקליט את כל השלוחות במערכת*.

  • קיימת האפשרות לבצע הקלטה אוטומטית למספר שלוחות.

  • ניתן גם להקיש על לחצן "REC" תוך כדי שיחה על מנת להקליט את השיחה באופן ספציפי.

  • ממשק ההקלטות מאוד ידידותי למשתמש ואין צורך בידע מקדים.

  • על מנת לגשת אל ההקלטות ניתן להיכנס ללשונית "Recordings" המכילה את רשימת השיחות המוקלטות.

  • ניתן לבחור הורדה ושליחה אוטומטית של ההקלטה או הורדה באופן ידני.


 

* קיימת עלות אחסון

3CX Recording Module
bottom of page